Od połowy czerwca VITAL MEDICA oferuje szczegółową diagnostykę sutka z możliwością wykonania biopsji.