Medycyna pracy

Dla kogo przeznaczona jest usługa przychodni Vital Medica ?

Naszą ofertę kierujemy do firm, przedsiębiorstw oraz instytucji , na których ciąży obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profesjonalnej opieki z zakresu medycyny pracy. Nasza oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami

art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416

Badania pracowników są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z jednostką służby medycyny pracy. Podstawą będą skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. (Dz.U.2015 poz. 457)

Na czym polega nasza usługa ?

Naszym Klientom oferujemy koordynację działań medycyny pracy dla wszystkich pracowników firmy. Staramy się, aby nasi klienci wykonali niezbędne badania szybko, solidnie oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trosce o komfort pacjenta wszystkie procedury odbywają się w jednej placówce w ciągu jednego dnia.

Badania i konsultacje umawiamy bezpośrednio po sobie, aby zminimalizować czas trwania badań.

Badania kończymy wydaniem zaświadczenia dla pracownika i pracodawcy.

Nad efektywnym przebiegiem współpracy czuwa wyznaczony dla danego Klienta opiekun medycyny pracy. Zajmuje się on organizacją współpracy pomiędzy Grupą a przedstawicielami firmy, tak, aby nasze działania jak najlepiej spełniały Państwa oczekiwania.

Dzięki regularnym badaniom profilaktycznym pracownicy czują się bezpieczniejsi a łatwy dostęp do specjalistów zwiększa ich zaufanie do Pracodawcy.

Korzyści medycyny pracy:

– zachowanie zdrowia i zdolności do pracy
– ograniczenie liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych
– zwiększenie bezpieczeństwa w pracy
– zacieśnianie relacji z pracownikiem
– poprawa wizerunku firmy
– zracjonalizowanie wydatków na ochronę zdrowia, bhp i szkolenia
– zmniejszenie kosztów ubezpieczeń

Dlaczego warto zlecić usługę przychodni specjalistycznej Vital Medica ?

Możemy pochwalić się jedną z największych Poradni Medycyny Pracy w powiecie nowodworskim. Świadczymy kompleksową opiekę profilaktyczną i diagnostyczną w oparciu o sprzęt diagnostyczny najwyższej jakości (laboratorium, sprzęt radiologiczny USG, okulistyczny, kardiologiczny i wiele innych).

Dla stałych partnerów oferujemy zniżki na usługi podane w naszym cenniku (z wyjątkiem badań, których koszty określone są przez ustawy i rozporządzenia).

Zakres Badań

 • Badania wstępne

  są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

 • Badania okresowe

  są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

  Badania okresowe w trybie §6.pkt 1. Rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników […] (Dz. U. 96.69 332 z późn. zm.) – są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którzy posiadają ważne zaświadczenie dopuszczające do pracy ale zgłosili pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

 • Badania kontrolne

  są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

  W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy , w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne.

 • Badania sanitarno – epidemiologiczne

  są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym – zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

Zapytaj o ofertę


[recaptcha]

Partnerzy medyczni

Zaufali nam