Badania dla uczniów i studentów

Badania dla uczniów i studentów

  • Badania dla uczniów i studentów

Zapewniamy badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz szkół wyższych i kandydatów na studia doktoranckie, jak również badania uczniów i studentów tych szkół.

Zapewniamy badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz szkół wyższych i kandydatów na studia doktoranckie, jak również badania uczniów i studentów tych szkół.

Badania przeprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich ( Dz. U 2014.1144).

Przeprowadza je lekarz uprawniony, w razie konieczności zlecane są też badania dodatkowe, wykonywane przez lekarzy specjalistów w naszej poradni medycyny pracy.

Do badania należy zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez szkołę lub inną placówkę dydaktyczną, w którym wymieniono czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, na które uczeń może być narażony w trakcie praktycznej nauki zawodu.

Lekarze