psycholog

Psychotechnika, badanie kierowców, badania na broń

psycholog

Psychotechnika, badanie kierowców, badania na broń

BADANIA PSYCHOLOGICZNE  
NOWY DWÓR MAZOWIECKI

W VITAL MEDICE badania psychologiczne wykonywane są szybko, profesjonalnie i przez doświadczonych psychologów. Przychodnia Vital Medica współpracuje z Poradnią Psychologiczną EDUCAR. Oferterujemy szeroki zakres usług m. in. : Badania kierowców,  psychotechnika, badania na broń, )

BADANIA KIEROWCÓW

Badania kandydatów na prawo jazdy kat. (B, C, C+E, D, D+E)

Badania Kierowców w Nowym Dworze Vitalmedica

– kierowcy (ciężarówki, busy, autobusy, taxi i inne)
– kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
– kierowców rajdowych
– kierowców po wypadkach

Kierowcy, przechodzą badania na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących.
Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego na maksymalny okres 5 lat.
Orzeczenie przekazuje się w wydziale komunikacji.

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

• Badania kierowców zawodowych i taksówkarzy
• Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• Badania kierowców instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
Kierowcy zawodowi (TAXI, dostawcy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kurierzy) przechodzą badania na podstawie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących.
Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego na maksymalny okres 5 lat.

• Badania kierowców pojazdów służbowych (przedstawicieli handlowych)

Osoby prowadzące pojazd w ramach obowiązków służbowych (przedstawiciele handlowi, administracja, kadra kierownicza) przechodzą badania na podstawie ustawy o medycynie pracy.
Badanie zakończone jest bezterminowym zaświadczeniem, które należy przekazać lekarzowi medycyny pracy.

Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.
Wówczas termin wynosi 5 lat dla osób do 60-tego roku życia i 2,5 roku dla osób powyżej 50-tego roku życia.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.

• Badania kierowców, którzy prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków psychoaktywnych
• Badania kierowców, którzy przekroczyli maksymalną ilość punktów karnych
• Badania kierowców po wypadkach drogowych

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy termin ważności nie jest określany.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Badania psychologiczne kierowców (PSYCHOTECHNIKA) do pracy na stanowisku:

– instruktora
– egzaminatora

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora jest ważne przez 5 lat dla osób do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

BADANIA SPRAWNOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

 • Badania do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
 • Badania pracowników magazynu
 • Badania na inne stanowiska wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

BADANIA OPERATORÓW MASZYN

 • Badania operatorów wózków widłowych
 • Badania operatorów koparek, ładowarek
 • Badania operatorów żurawia wieżowego

BADANIA NA BROŃ

 • Badania osób ubiegających się o pozwolenie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej (bojowej, sportowej, myśliwskiej, gazowej, alarmowej, sygnałowej)
 • Badania pracowników ochrony fizycznej (praca z bronią)
 • Badania osób zatrudnionych przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Badania osób które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • Badania policji i detektywów
 • Badania inspektorów transportu drogowego
 • Badania strażników miejskich i gminnych i leśnych
 • Badania komorników, kuratorów i sędziów, prokuratorów

Lekarze