Nr konta do wpłaty za Teleporadę
54 1090 2590 0000 0001 4458 9553

Badania dla Uczniów i Studentów

Wykonujemy badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, wyższych, oraz kandydatów na kursy kwalifikacyjne zawodowe, także uczniów i studentów oraz doktorantów tych szkół, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Badania wykonywane są przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez szkołę lub inną placówkę dydaktyczną, w którym wymieniono czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, na które uczeń może być narażony w trakcie praktycznej nauki zawodu. (m.in czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne czy też psychosomatyczne) 

Badania te są konieczne w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie. 

Badania przeprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  
( Dz. U 2014.1144), które reguluje proces badań lekarskich dla kandydatów do szkół zawodowych oraz kursów kwalifikacyjnych, uczniów, studentów, słuchaczy i doktorantów.

 

Jeżeli pojawi się rekomendacja lub konieczność zrobienia dodatkowych badań, to wykonywane one są przez lekarzy specjalistów w naszej poradni Medycyny Pracy.

LEKARZE

Poniedziałek – 7:00 – 20:00
Wtorek – 7:00 – 20:00
Środa – 7:00 – 20:00
Czwartek – 7:00 – 20:00
Piątek – 7:00 – 20:00
Sobota – 8:00 – 14:00
Niedziela – nieczynne

Skontaktuj się z lekarzem bez wychodzenia z domu

Nr konta do wpłaty za Teleporadę
54 1090 2590 0000 0001 4458 9553