Nr konta do wpłaty za Teleporadę
54 1090 2590 0000 0001 4458 9553

PARTNERZY MEDYCZNI

Centra Medyczne z którymi współpracujemy: