Nr konta do wpłaty za Teleporadę
54 1090 2590 0000 0001 4458 9553

Badania profilaktyczne

Naszą ofertę kierujemy do firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, które zobowiązane są do zapewnienia swoim pracownikom profesjonalnej opieki z zakresu medycyny pracy.

Nasza oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416.

Badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z jednostką służby medycyny pracy. Podstawą będą skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. (Dz.U.2015 poz. 457).

są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

Badania okresowe w trybie §6.pkt 1. Rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników […] (Dz. U. 96.69 332 z późn. zm.) – są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którzy posiadają ważne zaświadczenie dopuszczające do pracy ale zgłosili pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy , w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne.

są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym – zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

LEKARZE

Poniedziałek – 7:00 – 20:00
Wtorek – 7:00 – 20:00
Środa – 7:00 – 20:00
Czwartek – 7:00 – 20:00
Piątek – 7:00 – 20:00
Sobota – 8:00 – 14:00
Niedziela – nieczynne

Skontaktuj się z lekarzem bez wychodzenia z domu

Nr konta do wpłaty za Teleporadę
54 1090 2590 0000 0001 4458 9553