Nr konta do wpłaty za Teleporadę
54 1090 2590 0000 0001 4458 9553

Holter ciśnieniowy rr 24H

Badanie Holtera RR tzw Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora.

Badanie to umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz jest pomocne w diagnozowaniu innych dolegliwości, których mogą być np. spadki lub wahania ciśnienia tętniczego.

Badanie to daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka,, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań.

Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym, co umożliwia eliminację związanego z tym stresu.

Zapis całodobowego pomiaru ciśnienia jest wczytywany do komputera, a następnie opisywany przez specjalistę chorób wewnętrznych

Wskazania do badania Holterowskiego RR

    • W celu wykluczenia podwyższonego ciśnienia, które występuje tylko w gabinecie lekarskim, a poza nim u chorego nie stwierdza się
      podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego krwi,
    • U osób z tzw. nadciśnieniem nocnym (występuje tylko w nocy),
    • U osób  podejrzanych o podwyższone ciśnienie tętnicze oraz celem kontroli skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.

Nieleczone nadciśnienie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, udar mózgu i zaburzenia rytmu serca.

LEKARZE

Poniedziałek – 7:00 – 20:00
Wtorek – 7:00 – 20:00
Środa – 7:00 – 20:00
Czwartek – 7:00 – 20:00
Piątek – 7:00 – 20:00
Sobota – 8:00 – 14:00
Niedziela – nieczynne

Skontaktuj się z lekarzem bez wychodzenia z domu

Nr konta do wpłaty za Teleporadę
54 1090 2590 0000 0001 4458 9553