Badania na broń

Badania na broń

  • Badania na broń

Badania lekarskie i psychologiczne są wykonywane jedynie przez uprawnionych lekarzy i uprawnionych psychologów. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Posiadamy specjalne oferty cenowe dla klubów strzeleckich. W przypadku zainteresowania promocją proszę o bezpośredni kontakt tel.: 661 435 997

Badaniom tym podlegają osoby ubiegające się o pozwolenie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej

– bojowej

– sportowej

– myśliwskiej

– gazowej

– alarmowej

– sygnałowej

  • badanie psychologiczne z wydaniem orzeczenia
  • konsultacja okulistyczna
  • konsultacja psychiatryczna
  • poziom glukozy we krwi
  • EKG
  • badanie przez lekarza uprawnionego z wydaniem orzeczenia

Lekarze